DAVČNA ŠTEVILKA ZA TUJCE

Vsak tuji državljan, ki želi odpreti podjetje v Sloveniji potrebuje slovensko davčno številko.

V kolikor še nimate slovenske davčne številke, lahko tudi to za vas v enem dnevu uredimo mi!

Za izvedbo postopka potrebujemo zgolj fotokopijo vašega potnega lista, iz katerega mora biti razvidno:

  • kraj rojstva, 
  • naslov stalnega bivališča in 
  • podpis.