POSOJILA PODJETJEM

Izpolnite kreditni vprašalnik za presojo kreditne primernosti vašega podjetja

 • Krediti od 1.000 do 20.000 EUR
 • Ročnost do 12 mesecev
 • Brez odvečne administracije
 • Odobritev že v 24-ih urah

Podje AA Finance nudi sekundarne podjetniške finančne vire (to so hitri kratkoročni krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike), namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje.

Finančni viri so v obliki kreditov oz. posojil in so kratkoročne narave za obdobje 1 leta (izključno 12 mesecev) ter v višini od 1.000,00 do 20.000,00 EUR (izjemoma tudi do 30.000,00 EUR ob ustreznem zavarovanju – nepremičnina).

Za hitre kredite oz. posojila od 1.000,00 do 3.000,00 EUR načeloma tudi BREZ potrebnega zavarovanja. 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV

Podjetja, ki SO primerna

 • Ste podjetje – pravna oseba (npr. d.o.o.) ali ste samostojni podjetnik (s.p.).
 • Izkazujete redno poslovanje.
 • Ste že nekaj let na trgu (več kot 2 leti).
 • Nimate daljših blokad (več kot 30 dni).
 • Pridobivate nove posle in rastete.
 • Imate ustrezno zavarovanje v obliki premičnine ali nepremičnine (za posojila nad 3.000,00 EUR).
 • Želite financirati povečanje v poslovanju/povpraševanju.
 • Banka vam v tem trenutku ne odobri kredita.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.) Osnovni podatki podjetja

 • Ime in davčna številka podjetja.
 • Višina potrebnega financiranja (od 1.000,00 EUR do 20.000,00 EUR).
 • (Izjemoma tudi do 30.000,00 EUR ob ustreznem zavarovanju – nepremičnina).
 • Jasno opredeljen namen koriščenja finančnih virov.
 • Opis dejavnosti podjetja (kaj podjetje počne, vizija, cilji, št. zaposlenih itd.).
 • Višina ustvarjenega prometa v preteklem poslovnem letu.
 • Predvidena višina ustvarjenega prometa v tekočem poslovnem letu.
 • Predvidena višina ustvarjenega prometa v naslednjem/prihodnjem poslovnem letu.
 • Plačilna sposobnost podjetja glede na ustvarjen letni promet oz. od kod se bo odplačevalo posojilo, glede na višino vašega letnega prometa (opisno).

2.) Bilance podjetja (bilanca stanja in poslovnega Izida)

 • Bilanca predhodnega poslovnega leta.
 • Delna bilanca tekočega leta je dobrodošla, ni pa pogoj.

3.) TRR izpiski prometa podjetja

 • TRR izpiski vseh prilivov in odlivov za obdobje preteklih 12-ih mesecev in vse do danes (to so VSI prilivi in ODLIVI na TRR računu) v enem dokumentu iz spletne banke.

4.) Register osnovnih sredstev 

 • Register osnovnih sredstev podjetja. Najbolje v PDF obliki.

5.) Ustrezno zavarovanje – Nepremičnina

 • ZK izpisek ali podatki o nepremičnini (k.o., parc. št., ali št. stavbe, št. posameznega dela stavbe).
 • V kolikor je na nepremičnini vknjižena hipoteka, je potrebno s strani upnika potrdilo o odprtem dolgu na današnji dan.
 • V kolikor imate že izdelano cenitveno poročilo je zaželeno, ni pa pogoj.
 • Slike nepremičnine v naravi.

Za zneske do 3.000,00 EUR načeloma ni potrebnega zavarovanja ob predpostavki, da je podjetje nekaj let na trgu, nima blokad, ima redne prilive, ima primerno višino letnega prometa itd.

6.) Ustrezno zavarovanje – Premičnina

Zavarovanje v obliki premičnine:

 • Vozila oz. karkoli ima prometno dovoljenje (slika prometnega dovoljenja – spredaj/zadaj, slika vozila – spredaj/zadaj/znotraj/zunaj in slika zavarovalne police itd.).
 • Večji proizvodni stroji (slika računa, slika strojev – spredaj/zadaj/znotraj/zunaj, slika serijske številke na stroju in slika zavarovalne police itd.).
 • Gradbena in kmetijska mehanizacija (slika računa, slika stroja – spredaj/zadaj/znotraj/zunaj, slika serijske številke oz. št. šasije na stroju in slika zavarovalne police itd.).

Zahtevani dokumenti

 • cenitveno poročilo je zaželeno, ni pa pogoj,
 • slike premičnine v naravi (kot je zgoraj opisano – spredaj zadaj, zunaj, znotraj itd.),
 • slika prometnega dovoljenja,
 • slika računa premičnine,
 • slika zavarovalne police.

Za zneske do 3.000,00 EUR načeloma ni potrebnega zavarovanja ob predpostavki, da je podjetje nekaj let na trgu, nima blokad, ima redne prilive, ima primerno višino letnega pr 7. Kaj NI ustrezno zavarovanje

7.)Kaj NI ustrezno zavarovanje

Ustrezno zavarovanje za pridobitev kratkoročnega posojila oz. kredita NI:

 • premičnine starejše od 5 (pet) let (velja za vozila in stroje),
 • manjši stroji oz. orodje (vrtalni stroji, manjši varilni aparati itd.),
 • gostinska oprema (ledomati, “šanki”, kavini avtomati itd.),
 • pogodbe, ki so krajše od dveh let in manjše od 100.000,00 EUR pogodbene vrednosti,
 • nepremičnine locirane v tujini,
 • premičnine v smislu ladij ali drugih plovil,
 • mobilne hiške ali drugo “mobilno premoženje v smislu nepremičnin”,
 • zlato, ure, računalniki, telefoni itd.,
 • terjatve nasploh,
 • zaloge,
 • itd.

8.) KREDITNI VPRAŠALNIK

Izpolnite kratki kreditni vprašalnik in pripravljena vam bomo personalizirana ponudba v čim krajšem možnem roku. Vaše podatke skrbno varujemo v skladu z GDPR in nudimo 100% garancijo na anonimnost.

PRIČETEK POSTOPKA PRIDOBITVE POSOJILA OZ. KREDITA

 • Za pričetek postopka pridobitve kratkoročnega posojila oz. kredita je potrebno najprej izpolniti kratki kreditni vprašalnik, ki ga najdete tudi na spodnji povezavi.
 • Po izpolnjenem kreditnem vprašalniku bo vaša vloga pregledana in podana presoja ustreznosti vašega podjetja za pridobitev finančnih virov. V kolikor podjetje ustreza kreditnim pogojem, bo podjetje najkasneje v roku 12-ih ur pozvano za posredovanje ustrezne dokumentacije.
 • Vso nato zbrano in pripravljeno dokumentacijo (večina dokumentacije naj bo v .pdf dokumentu) se naj v enem elektronskem sporočilu pošlje na naš elektronski naslov: aa.finance77@gmail.com
 • Po pregledu posredovane dokumentacije bo ugotovljena dokončna ustreznost podjetja za pridobitev sekundarnih podjetniških finančnih virov.

V kolikor podjetje ustreza vsem navedenim pogojem, vas bo kontaktiral naš strokovni sodelavec in izpeljal celotni proces pridobitve finančnih virov, ki se načeloma odobrijo najkasneje v roku 24-ih ur od prejete celotne ustrezne dokumentacije, v nasprotnem primeru se vloga zavrne.

 • Za pričetek postopka pridobitve kratkoročnega posojila oz. kredita je potrebno najprej izpolniti kratki kreditni vprašalnik, ki ga najdete tudi na spodnji povezavi.
 • Po izpolnjenem kreditnem vprašalniku bo vaša vloga pregledana in podana presoja ustreznosti vašega podjetja za pridobitev finančnih virov. V kolikor podjetje ustreza kreditnim pogojem, bo podjetje najkasneje v roku 12-ih ur pozvano za posredovanje ustrezne dokumentacije.
 • Vso nato zbrano in pripravljeno dokumentacijo (večina dokumentacije naj bo v .pdf dokumentu) se naj v enem elektronskem sporočilu pošlje na naš elektronski naslov: aa.finance77@gmail.com
 • Po pregledu posredovane dokumentacije bo ugotovljena dokončna ustreznost podjetja za pridobitev sekundarnih podjetniških finančnih virov.